Calculations

Uitleg: Reken de voorgelegde sommen uit en typ deze in de calculator in.

Leeftijdscategorie: Groep 6+ (9-10 jaar)

ceptin bic.